Pobierz aktualizację

Changelog

1.0.3.11

  • Ważne!! Przed instalacją proszę odinstalować poprzednią wersję programu.
  • Poprawa odtwarzanych komunikatów
  • Zabezpieczenie hasłem zakładek konfiguracyjnych (domyślne hasło: klucz)

1.0.2.15

  • Nowe komunikaty głosowe
  • Automatyczne przywracanie połączenia po utracie łączności

1.0.1.23

  • Pierwsza wersja IPRC
  • Komunikaty głosowe
  • Generator sygnału sinusoidalnego